Web Tasarım Firması
ÜRETİM

Şeffaf, açık mavi, yeşil, kırmızı renkli ve opak üretilen PET şişelerin geri dönüştürülmeden önce aşağıda belirtilen parametrelerden kurtulması gerekmektedir.

                       - CO2 bariyeri
                       - O2 bariyeri
                       - Oksijen emici
                       - Nem engelleyici
                       - AA emiciler
                       - Marka kuşakları
                       - Yapıştırıcılar
                       - Alüminyum mühürler
                       - Silikon vidalar
                       - Plastik kapaklar  

Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel prensibi vardır:

                       - Daha az atık üretilmesi (less waste production),

                       - Atıkların geri kazanılması (recyle wastes),

                       - Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi (disposal wastes without hazardous).

PETYAF, "Atıkların Geri Kazanılması" prensibi ile üretimlerini “Birincil Geri Kazanım” metoduyla gerçekleştirmektedir. 

Birincil Geri Kazanım yönteminde atık plastikler mekanik kıyıcılarla boyutlan küçültülür ve orijinal plastiklerle karıştırılıp tekrar işlenir.

Kimyasal Geri Kazanım, PET Flakes/Çapak üretimi için başka bir metottur. Glikoliz, metanolizi , hidroliz , sabunlaşma ve piroliz gibi çeşitli kimyasal geri dönüşüm teknikleri ile gerçekleşmektedir. Ancak, ekipman ve tesis maliyeti yüksek olduğu için ekonomik açıdan uygun değildir.

1977 yılında ilk PET şişe geri kazanılmıştır.

 

 

Saflık

Fiziksel olarak (kum, taş, yapıştırıcı) kirlenen PET atık şişelerin uygun proses ile geri dönüşümü, elde edilen çapağın saflığı için oldukça önemlidir. PET Flakes/Çapak saflık derecesi birincil geri kazanım işleminde önem taşımaktadır. Nitekim, PVC küçük miktarlarda bile olsa, yeniden işleme sırasında malzemenin bozulmasına neden olabilir ve hatta yeni ürün üretim ekipmanına zarar verebilir. PETYAF üretimlerinde PVC miktarı 50 ppm’ in altındadır.  

ÜRÜNLERİMİZDEN NELER ÜRETİLİR?

Geri kazanılmış PET atık şişelerin kullanım alanları hızla gelişmektedir. Geri kazanılmış PET atık şişeler yani PET Flakes / PET çapak, özellikle ambalaj ve tekstil endüstrisinde kullanıldığı gibi plastik, otomotiv, inşaat ve mobilya sektörlerinde de geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

 

 - Gıda ve içecek ambalaj sanayinde (PET şişe, kavanoz, damacana vb.) 

- Kozmetik, deterjan ve muhtelif kimyasallar ambalaj sanayinde  

- Fotoğraf ve röntgen filmleri imalatında 

- Polyester esaslı elyaf ve iplik üretiminde 

- Plastik levha/ PET folyo üretiminde kullanılmaktadır.