Web Tasarım Firması
ŞİRKET PROFİLİ

PETYAF,  uzun zamandır ticaretle uğraşan ailemizin tecrübeleri ve işverenlerin  “Çevre Mühendisi” kaynaklı olmasının verdiği güçle kurulmuştur.

Gün geçtikçe artan sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler, doğal kaynakların tükenmesi ve çevre kirliliği problemlerinin artmasına neden olmuştur. Özellikle atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alanı bulunmayan ülkeler için; atıkların değerlendirilmesi veya bertarafı, atık miktarının ve hacminin azalması yönünde büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

Bu amaçlar doğrultusunda, hem kaynakları korumak hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürdürülebilir bir metot ile yola çıkan PETYAF,  PET (polietilen tereftalat) atık şişelerin geri kazanımı prensibine dayanarak, ambalaj, elyaf, tekstil vb. sanayii için, “Birincil Geri Kazanım” yöntemi ile ikincil hammadde (PET Flakes/PET Çapak) üretimi ve temini konusunda uzmandır.